Delta i HMT

Att låta din skola delta i HMT innebär att er skola organiserar kvaltävlingen för era elever på angivet datum (någon gång under dagen, inte tidigare än onsdagen den 8:e november 2023, och inte senare än tisdagen den 14:e november 2023).

Ni väljer själva hur många av era elever som skriver kvaltävlingen. Vår ambition är att den ska vara relevant för alla elever oavsett matemtikintresse, men det är också fullt tillåtet att arrangera tävlingen bara för specifikt intresserade elever.

För kvaltävlingen gäller följande:

Praktiskt kring kvalificeringstävlingen

Anmälda skolor kommer att få tävlingstext för kopiering och ytterligare information senast på morgonen innan den valda tävlingsdagen. Materialet skickas ut som en PDF-fil. Lösningsförslag och bedömningsanvisningar skickas ut efter kvaltävlingsveckan till alla skolor som på sin tävlingsdag har registrerat att de har deltagit.

Eftersom kvaltävlingen kan skrivas på olika datum i olika skolor, är det inte tillåtet för eleverna att ta med sig tävlingsproblemen ut från tävlingen.

Lärarna i den egna skolan gör en preliminär rättning av tävlingsbidragen och registrerar sedan elevernas preliminära kvalresultat på vår hemsida. Vi meddelar automatiskt vilka elever vi tror kan komma att uppnå finalpoäng, alternativt kan vara relevanta för skolans lagpoäng. Dessa elevers skrivningar ska sändas in till tävlingens rättningskommitté för granskning.

Tävlingsbidragen ska vara Danderyds Gymnasium tillhanda absolut senast den 28:e november 2023. För sent inkomna bidrag kommer ej kunna beaktas.

Resultat och finaltävling

Utifrån de insända bidragen väljs de cirka 50 bästa tävlande ut och dessa elever inbjuds till en finaltävling på Danderyds Gymnasium lördagen den 27:e januari 2024. Denna inbjudan tillsammans med mer information om finaltävlingen sänds ut till respektive skolor under vecka 50 2023. Samtidigt skickas resultatet av lagtävlingen ut.

Det är vår förhoppning att detta initiativ ska vara till nytta och glädje i er undervisning. Till varje inbjudan hör ett affischproblem som gärna får sättas upp för samtliga elever att fundera kring. Även kvaltävlingen får gärna diskuteras i undervisningen efter att den har genomförts.