Delta i HMT

Att låta din skola delta i HMT innebär att er skola organiserar kvaltävlingen för era elever på angivet datum (någon gång under dagen, tisdagen den 13:e november 2018). För kvaltävlingen gäller följande:

Praktiskt kring kvalificeringstävlingen

Anmälda skolor kommer att få tävlingstext för kopiering och ytterligare information senast på morgonen innan kvaltävlingens datum. Materialet skickas ut som en PDF-fil. Lösningsförslag och bedömningsanvisningar skickas ut dagen efter kvalificeringstävlingen till alla skolor som på tävlingsdagen registrerat att de har deltagit.

Lärarna i den egna skolan gör en preliminär rättning av tävlingsbidragen. Alla bidrag som bedöms ha uppnått 9 poäng eller mer (av 18 möjliga) ska sändas in till tävlingens rättningskommitté för granskning.

Tävlingsbidragen samt en sammanställning av alla deltagares resultat ska vara Danderyds Gymnasium tillhanda absolut senast den 27:e november 2018. För sent inkomna bidrag kommer ej kunna beaktas.

Resultat och finaltävling

Utifrån de insända bidragen väljs de cirka 50 bästa tävlande ut och dessa elever inbjuds till en finaltävling på Danderyds Gymnasium lördagen den 19:e januari 2019. Denna inbjudan tillsammans med mer information om finaltävlingen sänds ut till respektive skolor under vecka 50 2018. Samtidigt skickas resultatet av lagtävlingen ut.

Det är vår förhoppning att detta initiativ ska vara till nytta och glädje i er undervisning. Till varje inbjudan hör ett affischproblem som gärna får sättas upp för samtliga elever att fundera kring. Även kvaltävlingen får gärna diskuteras i undervisningen efter att den har genomförts.