HMTs historia

På Danderyds Gymnasium har det sedan 1986 funnits en speciell matematisk inriktning, kallad matematikgymnasiet. För de svenska gymnasieskolorna startades redan 1961 en matematiktävling. Matematiksatsningen på Danderyds Gymnasium ledde fram till att man även bestämde sig för att starta upp en tävling för landets högstadieskolor.

Högstadiets matematiktävling började 1988 som en lokal matematiktävling för alla högstadieskolor i Stockholmsområdet. Två år senare tog tävlingen steget ut i landet och blev en rikstäckande matematiktävling.

Idag arrangeras Högstadiets Matematiktävling av en oberoende tävlingskommitté i samarbete med bland annat Danderyds Gymnasium, som än idag står värd för finaltävlingen.