Om HMT

Högstadiets Matematiktävling är en rikstäckande matematiktävling för landets grundskoleelever. Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för matematik och matematikstudier. Tävlingen skall pröva elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi. Den fordrar inga andra matematikkunskaper än en niondeklassare kan förväntas ha. Fokus är främst på logiskt tänkande och problemlösning, samt att kunna uttrycka sig i matematiskt språk.

Tävlingen är öppen för alla grundskoleelever och genomförs i två omgångar. Den första omgången, som genomförs i november, är en kvalificeringsomgång. Kvalet genomförs på skolorna och består av sex problem som skall lösas på två timmar. De bästa skickas in till tävlingskommittén för kontrollrättning, för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Av dessa inskickade tas de cirka 50 bästa ut för en finalomgång. Denna final hålls i slutet av januari i Stockholm. Även finalomgången innehåller sex problem. Denna gång är tävlingstiden tre timmar och reglerna är enkla; den med flest poäng vinner.

Högstadiets matematiktävling består också av en lagtävling. Lagtävlingen finns bland annat till för att premiera och belysa skolor som gjort lyckade matematiksatsningar. En skolas tre bästa resultat i kvaltävlingen räknas samman och utgör skolans lagresultat.

Vill du delta?

Här finns mer info om hur du går till väga för att delta i HMT!