Efterregistrering HMT

Efter att er skola har genomfört kvaltävlingen måste ni efterregistrera er för att styrka att kvalet faktiskt har hållits på rätt dag. Efterregistreringen stänger klockan 23:59 den 9:e november. Om ni inte efterregistrerar er kommer ni inte att få ut lösningarna till kvalet, och ni kommer inte heller kunna skicka in era elevers skrivningar till kontrollrättning.

Efterregistreringen är tyvärr stängd. Kontakta oss gärna om du har några frågor.